1958 Topps #121 Eddie Miksis

PSA 8

Description

1958 Topps #121 Eddie Miksis PSA 8

Set Name   Topps
Card Number   121
Year   1958
Player   Eddie Miksis
Condition   PSA 8
Inv Number  
$25.00
1958 Topps #121 Eddie Miksis


Click image to zoom